Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of andere heilige te staan," ironiseerde hij»

„Met alle heiligen, monseigneur. Vooral met de vrouwelijke. Evenals u zelf trouwens," grinnikte Legrain.

De Mirabeau lachte niet.

„ Is 't vuur aan in de slaapkamer ? vroeg hij strak.

Legrain knikte.

En wijzend op de papieren:

„Is u gereed gekomen met de Mémoires?'*

„Nog niet geheel. Maar ik ben vermoeid".

Geen wonder. Den vorigen nacht heeft u bijna niet geslapen."

„Hoe weet je dat?"

„Ik heb monseigneur onophoudelijk heen en weer hooren loopen. 't Deed mij denken aan de eerste nachten in Vincennes."

„De kwelling was even groot," mompelde de Mirabeau.

Legrain's slimme oogen keken hem onderzoekend aan.

„Een nieuw avontuur aan de horizon?" informeerde hij zonder eenige gêne.

De Mirabeau schudde het hoofd en keek den dienaar ernstig aan.

Sluiten