Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen avontuur, Legrain. Nooit was iets zoo serieus als mijn gevoel voor die vrouw. Neen, ik vraag je geen opmerkingen."

„De opmerking, die ik op de tong had, was anders zoet voor uw ooren..."

„Doet er niet toe. Ik wensch niet, dat jij over die dame spreekt."

Legrain knikte met een oolijk knipoogje.

„Ik hoor dus alleen," zeide hij op quasi plechtigen toon.

De Mirabeau keerde zich naar de schrijftafel. Het berouwde hem toespelingen op Henriëtte gemaakt te hebben tegenover Legrain; de knecht wist alles van zijn leven en was steeds in zijn vertrouwen geweest. Maar dit... hierover had hij moeten zwijgen.

„Het kan zijn," hernam de Mirabeau, „dat je nog eens voor mij naar het buitenland moet reizen met de Mémoires."

Legrain boog.

„Weer naar Neufchatel?"

„Neen; vermoedelijk naar Holland. Mogelijk ook zal ik er zelf heengaan. — Wat zijn de paarden weer onrustig vannacht \ Hun stampen

Sluiten