Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danken. Immers, als zich verwezenlijkte, wat hij en duizenden anderen wisten dat komen moést, wanneer ieder mensch rechten zou verkrijgen ... dan zou al die zwarte ellende verdwijnen.

Zij had tevoren vaak gelezen hoe de verwachting van die betere toekomst leefde in veler harten en hoofden; er in gelooven deed zij eerst, sinds zij de Mirabeau er in geestdrift voor had zien geraken.

Eén ding verdofte de vreugde dezer dagen: Suzanne gaf haar niet langer haar vertrouwen.

Zij had niet meer in Henriëtte's kamer willen logeeren, en kwam haar niet meer opzoeken; wanneer zij toevallig met Henriëtte samenkwam bij een der pensionnaires die ziek was of bij de zangles, deed het kind stroef en gesloten.

Henriëtte begreep: Suzanne dacht altijd, dat er tusschen haar en den comte de Mirabeau iets anders bestond dan vriendschap en dit kwetste het meisje omdat 't haar deed denken aan de schaamtevolle ontdekking, toen zij haar moeder samenvond met een amant. Toch ... er over spreken kon Henriëtte niet: tezeer

Sluiten