Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn scheidingsproces in behandeling zou komen en de Mirabeau lichtte haar in; waarschijnlijk zou er nog een paar maanden over verloopen.

„En denkt uw advocaat, dat de cassatie verleend zal worden?"

De Mirabeau haalde de schouders op.

„Dat is zeer onzeker. Cassatie kan alleen ^verleend worden, wanneer er bij de eerste toewijzing van het vonnis een of andere rechterlijke onregelmatigheid is geschied. Wel is er iets ontdekt, dat mogelijk als zoodanig kan gelden, doch het is onzeker, of het hooge gerechtshof dat aanvaarden zal."

Hij zweeg een oogenblik. Toen, Henriëtte aanziende, hernam hij: „In waarheid vrees ik, hoe de uitspraak 'ook vallen zal."

Henriëtte trok de wenkbrauwen op.

„Waarom?" vroeg zij zacht.

„Ik vraag mij af: zal het tot mijn geluk zijn als de rechters mij mijn vrouw teruggeven ? En tot het hare?"

„Bedoelt u, dat het gedwongene uw beider ^eluk zal bederven?"

Jet-Lie E 2

Sluiten