Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet aannemen van een cadeau tusschen vrienden? Ieder kan daarvan immers zijn eigen opvatting hebben."

Zij zweeg een oogenblik; toen, weer denkend aan den brief van haar tante, meende zij dat het geschikte oogenblik gekomen was, er over te spreken en zóó de Mirabeau's ergernis af te leiden.

„Ik zou u gaarne raadplegen over een plan, een reisplan," begon ze weer.

De Mirabeau schokte op en trok de wenkbrauwen samen.

„Een reisplan voor u ?">vroeg hij achterdochtig.

Henriëtte knikte.

„Ja. Ik ontving een brief van mijn tante uit Holland, uit Friesland; zij is ziek en denkt te zullen sterven. Vóór dien tijd wilde zij mij nog zien; dus vraagt zij mij, de reis te wagen..."

Over het gelaat van de Mirabeau gleed een vreugdeglans.

„Ik moet ook naar Holland voor mijn Mémoires," viel hij in; „dan zouden wij samen kunnen reizen..."

Sluiten