Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen in hare kamer, overpeinsde Henriëtte Amélie het gebeurde, vroeg zij zich af of zij niet onvoorzichtig had gehandeld. Doch zij vond niets laakbaars in haar beslissing. De Mirabeau zou zóó groot vertrouwen niet beschamen. En het scheen haar de eenige wijze, waarop hunne vriendschap te redden was, de eenige ook, die hem er toe zou kunnen brengen, dat andere gevoel meester te worden.

Henriëtte Amelie wist niet, hoeveel in de Mirabeau vernield was door het ongebreidelde uitleven zijner passie's; hare ideeën over liefde had zij zich opgebouwd uit hare eigen sereene gevoelens en uit wat zij gelezen had en om zich heen gehoord, doch haar meisjesgevoel raakte niet aan een hartstocht waarin alle andere krachten, de levenskracht zelf, verteerde.

Dien ganschen nacht bleef de Mirabeau in zijn werkkamer. Hij had Legrain naar bed gezonden en ook den jongen violist, door Legrain besteld, heen laten gaan zonder hem één streek te laten doen.

Sluiten