Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK.

In het begin van Mei zou de reis naar Holland ondernomen worden.

De Mirabeau had Henriëtte een plaats aangeboden in de oude reiskoets van zijn familie; Thérèse, Henriëtte's kamermeisje, zou haar op haar verlangen vergezellen, Legrain te paard mederijden.

Enkele dagen vóór haar vertrek ontving Henriëtte het verzoek, bij de Abdis van het klooster te willen komen. Zij ging gereedelijk, volgde de zuster door de lange kloostergangen, wachtte bescheiden op den drempel van het vertrek tot de Abdis haar binnen noodde, neeg eerbiedig het hoofd. ^ De vrouw, opvallend lang en mager, zelfs in het ruim plooiende ordegewaad, het gezicht onder de nonnenkap doorschijnend bleek, blikte

Sluiten