Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen schreef zij hem het verzoek, haar deze enkele dagen vóór het vertrek niet te komen bezoeken;^zij had nog velerlei te doen, moest hare armen schadeloos stellen voor den tijd dat zij weg zon zijn en ook hij moest veel te beschikken hebben, naar zij veronderstelde.

Dus zouden zij elkander eerst weder ontmoeten op den dag van de reis.

„En" — voegde zij er achter — „dan zullen wij ons schadeloos kunnen stellen voor de gesprekken, die wij dezer dagen gemist hebben."

De Mirabeau's antwoord kwam onmiddellijk.

„Natuurlijk onderwerp ik mij aan uw verzoek, dat voor mij een bevel is, doch de dagen, waarin ik uw bijzijn zal moeten ontberen, zullen voor mij een lengte van jaren hebben. Is dit opzet, om mij sneller te doen verouderen en zóó mij tot een des te eerwaardiger reisgeleider te maken ?"

De schertsende toon van het schrijven wekte een glimlach om Henriëtte's mond; zij begreep, dat de vreugde over de gezamenlijke reis zóó groot was in de Mirabeau, dat die de treurnis over haar beschikking voor deze dagen gansch

Sluiten