Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overstemde. En te vaster besloot zij, zijne vreugde niet te bederven, en te zwijgen over haar onderhoud met de Abdis.

Den avond vóór haar vertrek nam zij afscheid van de jonge pensionnaires. Suzanne was onder hen en Henriëtte vroeg haar, wanneer zuster Veronica dit toestond, mee te gaan naar hare kamer en er een kop chocolade te drinken.

Het kind stemde toe, doch om haar mond lag een onwillige trek, als volgde zij met tegenzin.

Henriëtte Amélie legde haar arm om Suzanne's schouders, voerde haar zóó mee door de gangen.

„Ik wou je nog zoo graag bij mij hebben dezen laatsten avond," zeide zij hartelijk.

Suzanne antwoordde niet. Na een oogenblik vroeg zij: „Kan ik u helpen met pakken?"

„Neen, neen, alles is klaar; Thérèse zal morgenochtend de laatste artikelen in mijn koffer sluiten. Wij zullen wat gezellig praten."

Zij deed de deur van hare kamer open, waar de schemering van den zomeravond grijs licht spreidde over de meubels, voerde Suzanne

Sluiten