Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee naar de sofa, ging er vertrouwelijk dicht naast haar zitten.

„In zoo langen tijd ben je niet hier geweest," verweet zij vriendelijk.

Suzanne wendde het hoofd af.

„Ik had 't' druk met mijn lessen," zei ze

stug. JoÖ litT^ifc

„Wil je mij eens schrijven als ik in Holland ben ?"

Suzanne haalde de schouders op.

„Wat moet ik schrijven ?" vroeg ze lusteloos. En plotseling heftig: „Wat kan 'tu schelen of ik schrijf? U komt toch niet terug, u gaat weg met... met uw ..."

Zij schokte, schoof weg van Henriëtte.

Henriëtte bewaarde haar kalmte,

„Ik ga naar mijn tante van Haren. De comte de Mirabeau zal met Théresè en mij samen reizen."

Zij sprak op rustigen toon, doch in haar was iets als ontstelling gerezen.

Henriëtte Amélie wist, hoe de gedachten van het kind vergiftigd waren door wat zij thuis gehoord had en gezien; zij dacht aan Suzanne's

Sluiten