Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dankbaarheid en geluk de herinnering kunnen bewaren aan deze maanden.

Deze tijd had haar leven in waarheid voller gemaakt.

Nu zij iets begrepen had van wat hij om harentwil leed — al kon zij onmogelijk de werkelijke diepte van dat leed peilen — verweet zij zich, hem toegestaan te hebben, haar op deze reis te vergezellen. Zij had gerekend op de kracht van zijn wil en hij had die getoond ; zij had hem willen bewonderen, maar daardoor vergeten, hoe groot het leed was, dat hij te overwinnen had.

Een overweging schemerde in haar op, of het misschien goed zou zijn, dat zij in Holland bleef en de Mirabeau alleen terug liet gaan naar Parijs, doch de gedachte was zóó vaag, dat zij haar terstond weder losliet.

Op de verdere reis spande zij zich in, minder te toonen, hoe zij genoot van al wat zij zag, intuïtief gevoelend, hoe dat lichte, vreugdige haar in de Mirabeau's oogen een nieuwe aantrekkelijkheid verleende.

Een paar maal merkte zij op, dat hij haar

Sluiten