Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik," had zij een gevoel als deed zij de Mirabeau met dat antwoord onrecht aan.

Mevrouw van Haren was gerustgesteld door Henriëtte's kalme wijze van antwoorden; daarbij overdacht ze, hoe Henriëtte ten slotte haar eigen leven moest leven, zooals zij reeds vijf jaar lang had gedaan. Ook voelde zij door haar ouderdom en zwakte, geen werkelijke lust zich moeielijk te maken om anderen. Dus raadde zij Henriëtte aan, de gelegenheid niet te verzuimen om met Monsieur terug te reizen.

En haar zoon en dochter waren het met haar eens: per postwagen was de reis voor twee vrouwen zonder geleide zeer onaangenaam.

Henriëtte Amélie echter vroeg zich in de komende dagen af, of zij er niet beter aan zou doen, de Mirabeau alleen te laten vertrekken. Zij kon hem schrijven, dat de toestand van hare tante haar noodzaakte nog langer in Holland te vertoeven.

Maar op het oogenblik, dat de gedachte in haar opkwam, herinnerde zij zich door een voor haarzelve onnaspeurbare gedachte-associatie,

Sluiten