Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun korte pijnlijke afscheid en hoe zij gemeend had in zijn oogen wantrouwen te ontdekken.

Kon het zijn, dat toen in hem het vermoeden rees, dat zij niet op den afgesproken dag met hem terug zou reizen ? .Jèj

Indien dit zoo was, zou de bevestiging van dat vermoeden hem zeker zeer bitter stemmen. En ook haarzelve zou het zwaar vallen, hem zoo plotseling niet meer te zien. Beter scheen het, zich aan de afspraak te houden en dan onderweg of in Parijs hem de schikking der Abdis mede te deelen.

Terwijl de dagen van haar verblijf voortschoven, voelde zij de voldaanheid over dit besluit groeien.

Hier, in het deftig-stijve Friesche gezin leefde iets, dat haar beknelde en tegenstond: alles scheen hier zwaar als het Hollandsche landschap.

Zij was in Parijs gewend geraakt aan ruimere levensopvatting, daar scheen een afschijning van het luchtere leven zelfs tot binnen de kloostermuren door te dringen. Ook begreep zij, wanneer zij bleef, in Holland eenzamer te zullen

Sluiten