Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Henriëtte en Thérèse kwamen in den avond aan in het logement waar zij zouden overnachten om den volgenden morgen bijtijds te vertrekken met de Mirabeau, die in een kort schrijven aan Henriëtte bericht had, haar van het logement te zullen afhalen met zijn koets. 'j§||l|

Toen Henriëtte den eigenaar van het logement verzocht, haar de bestelde kamers te willen aanwijzen, reikte de man haar een brief.

Henriëtte herkende het schrift van de Mirabeau.

„Is die gebracht?" informeerde zij.

„]a madame, door een Franschen rijknecht. Een uur nog niet geleden."

Henriëtte nam den brief mee naar haar kamer, groot vertrek, somber in het wegschemerende

Sluiten