Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'De man, onder de bekoring van. haar uiterlijk, haar vriendelijk vragen, wees haar een vertrekje achter de gelagkamer gelegen.

„Hier zal u niemand storen, Madame."

„En als Monsieur Matthieu naar mij vraagt, laat hem dan binnen/' verzocht Henriëtte Amélie.

De logementhouder boog, zonder zelfs te glimlachen en üet door een bediende een paar kaarsen brengen.

Henriëtte Amélie wachtte, terwijl langzaam het kaarslicht met zwak gouden schijn het stervende daglicht verving.

Toen er aan haar kamerdeur werd geklopt, rees zij op en zag de Mirabeau haastig binnenkomen.

Met driftige schreden liep hij op haar toe, greep hare handen tusschen de zijne, kuste ze hartstochtelijk.

Doch toen zij moeite deed, ze uit zijn greep te bevrijden, weken zijn vingers gedwee uiteen.

„Dus ik zie u toch terug !" De uitroep had de scherpte van een noodkreet en Henriëtte Amélie voelde dankbaar-

Sluiten