Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde verliezen. Ik heb gevochten als een krankzinnige, als een gek, een bezetene, maar mijn kracht schiet te kort. Ik zal u naar Parijs teruggeleiden en dan voorgoed van u heengaan."

Henriëtte schreide. Zij legde haar hand op zijn arm, maar hij schudde die driftig af.

Toen, schuchter als een schuldig kind, stamelde zij: „vergeef me."

De Mirabeau keerde zich van haar af, stampvoette, balde de handen tot vuisten.

Henriëtte zweeg een poos, waagde toen: „Ik geloof ook, dat wij niet langer kunnen samenkomen. Ik zal met Thérèse per postwagen de terugreis maken. Maar wij zullen elkander schrijven en..."

„Neen! neen! neen!" voer de Mirabeau heftig uit.

Hij keerde zich opnieuw tot haar: zij zag" zijn oogen vonken en zijn mond beven in smart.

„Niets! Niets! Niets zal er meer tusschen ons bestaan! Geen gehuichelde vriendschapsbrieven! .Weet u niet, dat als ik u oprecht schreef, ieder woord vlammen zou in de liefde, die ik

Sluiten