Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mirabeau hief het hoofd op en rees van den grond.

„De weg is vrij!" stootte hij norsch uit en week terug tot den zijwand van het vertrek.

Met neergeslagen oogen liep Henriëtte Amélie hem voorbij. Bij de deur aarzelde zij, wendde haar hoofd om naar hem. h-7M

„Blijf tot morgen in uw logement," verzocht zij.

Hij antwoordde niet.

Zacht trok Henriëtte de kamerdeur achter zich toe, als was daarbinnen een zieke of een doode en langzaam, op sleepende voeten, schreed zij naar haar slaapkamer.

Thérèse wachtte met het avondeten: brood met koud vleesch en wijn.

Henriëtte wees haar, het weg te nemen: zij wilde niet eten.

Het meisje keek haar bezorgd aan.

„Is Madame ziek? Of heeft Madame verdriet omdat zij haar vaderland weer gaat verlaten ?"

Henriëtte glimlachte met iets als weemoed.

Sluiten