Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuilheid, die haar deed huiveren als voor een onbekende verschrikking. Maar, wierp zij tegen, hij was sterk, hij bezat een krachtigen wil, die hem kon behouden en brengen waar hij verkoos. De tegenwerping overtuigde haarzelve niet ; dezen avond had zij voor 't eerst begrepen, hoe fel een passie woeden kan en hoe in die passie heel een schat van schoone karaktertrekken vernield kan worden.

Zij sprong op, liep heen en weer door de kamer, in behoefte aan beweging ; haar kleedje, dat zij vergat op te houden, warrelde om hare voeten, belemmerde haar stappen.

Ongeduldig schopte zij de plooien op zij; bleef stilstaan midden in de kamer.

Het mocht niet; een man als de Mirabeau mocht niet verloren gaan; hij moest behouden blijven voor de toekomst, voor Frankrijk. Maar bovenal voor zichzelve.

In hare ooren herklonk zijn aandoenlijke .smeeking : red me ! behoud me !

Zij schopte hare schoentjes uit, liet zich op het bed vallen en met haar gezicht in het kussen, snikte zij in vlijmend leed.

Jet-Lie. II. 5

Sluiten