Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droomen. Die toekomst lag in hare handen: zij had te beslissen of dat leven verloren zou gaan of uitgroeien tot zijn bestemming.

Was hier dan niet wat zij verlangd had? Een mensch aan wien zij zich geheel kon toewijden ? Een mensch in nood, die haar behoefde, niet voor een oogenblik, maar voor altijd ? En wist zij of ooit de man zou komen, die in haar hart de liefde zou wekken, waarvan zij gedroomd had ? Mocht zij dan, al wachtend op haar eigen geluk, dat misschien nooit zou komen, haar vriend verloren doen gaan ?

Zij gleed uit bed, knielde neer en vouwde de handen.

„God.. J bad zij innig, „geef mij licht. Wijs mij den weg, dien ik te gaan heb."

Haar bidden ging ongemerkt over in denken; haar knielende houding in een zittende.

Zóó, het hoofd geleund tegen het bedgordijn, zat zij langen tijd, als wachtend op een openbaring.

En onderwijl werkten haar gedachten en haar hart overwoog de mogelijkheden.

Sluiten