Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gante zijn en niet in haar oogen alleen.

De familie van Haren zou, wanneer geruchten van haar samenleven met de Mirabeau naar Holland overwoeien, niets dan afkeuring en minachting hebben voor haar gedrag.

Doch dit alles telde niet tegenover de waarde van wat behouden bleef.

Toen doemde een andere mogelijkheid in haar op: wanneer later een andere man in haar leven zou komen, één die de groote liefde in haar zou wekken ... dan zou zij gebonden zijn ... Henriëtte rees op, in haar hart pijnde onzekerheid, twijfel. Langzaam begon zij zich te onfkleeden, sloeg een peignoir om en maakte haar kapsel los, maar tot naar bed gaan kon zij niet besluiten. Onwillekeurig liet zij zich ineen stoel vallen, hülde zich dichter in haar peignoir. Dit was het uur, waarin zij • kiezen moest wat te doen: zichzelf geven of zichzelf behouden. Wie zichzelf behoudt, zal verloren gaan... de spreuk schoot haar te binnen en voor het eerst besefte zij er de volle beteekenis van. Wanneer zij zichzelve trachtte te behouden, of, wat hetzelfde was, haar oude illusie trachtte vast te

Sluiten