Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden, dan kon het zijn, dat zij nimmer meer de gelegenheid vond, zich waarlijk aan iemand toe te wijden. En gaf zij zich, geheel en zonder voorbehoud aan den man, die haar behoefde, die .zijn leven in hare handen had gelegd, dan zou zij hebben, waarnaar zij verlangd had: iemand om zich gansch aan te wijden en zóó zou haar zelf behouden blijven. Want haar zelf, haar eigenwaarde, haar fierheid behoefde zij niet prijs te geven... Of... zou zij toch niet zichzelf wegwerpen door zich te geven aan een man, die als de Mirabeau, door zooveel passies was heengegaan, passies waarvan zij niets wist?

Een brandende blos steeg haar tot op het voorhoofd; zij hoorde het bloed ruischen in haarooren. Er zouden oogenblikkën van schaamte voor haar komen... zij zou de kracht móeten hebben óm kwellende gedachten en vermoedens weg te schuiven. En misschien, wanneer de wet de Mirabeau en zijn vrouw opnieuw tot elkander bracht, had zij zich terug te trekken en voort te leven in het besef, dat haar offer voor —niets gebracht werd.

Sluiten