Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ben niet gewend aan vreemde dingen, 't Is goed, dat wij naar Parijs terugkeeren, Thérèse.

Het meisje lachte, blij, dat Madame op luchtigen toon sprak. Henriëtte reikte haar den brief.

„Laat deze dadelijk door iemand van het logement bezorgen" verzocht zij. „En kom mij dan vlug kappen."

Toen Thérèse weg was met den brief, ging Henriëtte aan de tafel zitten. Hare gedachten volgden het briefje, zagen het binnenbrengen bij de Mirabeau. Mogelijk ook sliep hij nog, had hij bevolen, hem niet te wekken. Als hij het briefje in handen had, zou hij spoedig hier zijn.

Ongeduldig wachtte zij Thérèse's terugkomst, dreef haar aan tot spoed bij het kappen, bij het dichtrijgen van haar corsage.

Na eenige aarzeling had zij een kleedje gekozen van appelbloesem-kleurig taffetas; in de kleur voejde zij iets feestelijks en zij wist dat ook de Mirabeau er dat feestelijke, fleurige in zien zou. Reeds in dit oogenblik hielden hare

Sluiten