Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zinspelen. Maar moedig ging zij voort:

„Ik zal mijn intrek nemen in het hotel van den comte de Mirabeau."

„O Madame .'dat vermoedde ik !" riep Thérèse uit met blijdschap over eigen slimheid.

Henriëtte glimlachte.

„En jij ?" vroeg ze.

„Ik ga met Madame mee. Als Madame het toestaat," betuigde het meisje met warmte. En Henriëtte voelde, hoe het meisje aan haar gehecht was en hoe het goed zou doen, een bekend wezen mede te nemen in het nieuwe leven.

„Daar ben ik blijde om," zei ze vriendelijk. En toen zij in den middag de plaatsen in de koets hadden ingenomen en de poort uitreden, merkte Henriëtte op, hoe Thérèse de Mirabeau met meer onderscheiding behandelde dan op de heenreis en hoe zij ook voor hem attenties had, als beschouwde zij hem als haar meester.

De terugreis werd een feestelijke tocht door de zomersche streken: de Mirabeau bracht alle charmenaar buiten waarover hij kon beschikken en ieder zijner woorden scheen gedrenkt in geluk.

Sluiten