Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was in dien tijd, toen men op ieder uur van den dag of nacht brieven schreef of mémoires.

Eer de dag begon 'en de Mirabeau haar voor zich zou opeischen, wilde zij twee brieven schrijven : aan de Abdis van het klooster der Dames Anglaises en aan Suzanne. Het scheen haar, dat zij onmogelijk een stap verder kon gaan in haar nieuwe leven, wanneer die twee brieven niet geschreven waren.

Een pijnlijke gedachte was het haar, dat Suzanne haar veroordeelen zou, verafschuwen misschien; zij wilde tenminste nog een vriendelijk woord tot haar zeggen, al kon zij het kind geen verklaring geven van haar daad.

Zij begon met het briefje aan de Abdis: een korte verklaring, hoe zij besloten had, niet meer in het klooster terug te keeren omdat zij een levenstaak had gevonden en vele warme woorden van dank aan de zusters voor de vriendelijkheid, waarmede zij haar omringd hadden.

Een oogenblik zat Henri√ętte stil voor zich uit te staren; de pen rustte in haar hand.

Voor haar verbeelding rees de ruimte van het kloostergebouw, de sombere schemerende

Sluiten