Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich gegeven had aan een geliefden man, dan zou de afkeuring der kloosterzusters langs haar gegleden zijn als droppels water langs de veeren van een watervogel. Maar nu droefde in haar een verlangen, dat men de motieven begrijpen zou, die haar daad rechtvaardigden.

Toch ... zij duwde dat verlangen weg; voor zichzelve was haar daad gerechtvaardigd, zij had bewust gekozen en zoete voldaanheid was haar loon.

i Het briefje aan Suzanne viel haar moeielijk. Driemaal verscheurde zij het papier, vond toen :

Mijn lieve Suzanne,

Bij mijn vertrek gaf ik je de stellige verzekering, bij je terug te zullen komen. Ik meende dat toen met mijn geheele hart • de reis naar Holland scheen niet meer dan een korte episode. Het is anders geloopen. God en ons geweten leiden ons*somtijds langs wegen, waarvan wij het bestaan niet vermoedden. Zoo is het mij gegaan. Ik heb ontdekt, dat er iemand in de wereld

Sluiten