Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets doen. In haar hart welde iets als moederlijke teederheid bij de gedachte hoe zij zijn geluk in hare handen hield. En mèt dat geluk zijn werkkracht en de machtige talenten, die Frankrijk en het volk ten goede moesten komen.

In ootmoed boog zij het hoofd en voelde zich een gebenedijde aan wie een grootsche taak was toevertrouwd.

Later in den morgen _ Henriëtte was juist gekleed en door Thérèse gekapt _ verscheen de Mirabeau in haar kamer, gehuld in een kamerjapon van donker paarse taffetas, die door zijn gesletenheid en smoezeligheid in Henriëtte den lust wekte, er hare zorgende vingers over te laten gaan.

Ook in de kleine dingen van zijn leven had haar vriend vrouwelijke toewijding hoog noodig.

Dit werd haar te meer duidelijk toen hij in den verderen loop van den dag, haar door zijn huis voerde en zij bij den vluchtigen blik in kasten en bergplaatsen gewaar werd, hoe linnengoed en meubels verwaarloosd waren.

En in den stal, waar drie paarden door den

Sluiten