Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinere appartementen zoeken. Met minder bedienden. Thérèse kan voor onze bediening zorgen en Legrain..."

„Legrain kan ik niet missen," viel de Mirabeau in.

Maar bang haar te mishagen, verzachtte hij r „tenminste moeielijk."

„Natuurlijk moet Legrain blijven. Zijn recht daartoe zou ik niet gaarne aantasten," verzekerde Henriëtte Amélie vroolijk.

„Dus ..." de Mirabeau keek haar lachende aan, „Thérèse en Legrain en kleiner appartementen. En geen paarden ..."

„Is 't te veel ?"

„Niets is te veel, wat jij vraagt of beschikt. Laat mij jou alles geven wat ik nog bezit aan "gereed geld en wat ik verdienen zal' met mijn pen. Jij kunt het beter beheeren dan ik en ik zal tevreden zijn met wat je mij geeft..."

Zij lachte hem toe.

„Wanneer dat gemakkelijker voor je is ..." aarzelde zij.

Tot antwoord stond hij op, legde zijn armen

Sluiten