Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de weken, die volgden, werkte Henriëtte zich zooveel doenlijk in in het bestuur van het huis, waar de Mirabeau's wil haar meesteresse had gemaakt. Zij zond de meeste bedienden heen met een vriendelijke verontschuldiging en een kleine geldelijke vergoeding, onderzocht kasten en kisten, ondervroeg Legrain en zette Thérèse aan het verstellen van kleeren.

Tevoren verborgen karaktereigenschappen, erfdeel van haar gedegen Hollandsche voorouders, werden in haar wakker; zij regelde en beschikte met zjn voor orde en zuinigheid en een verlangen naar regelmaat in den gang van het huishouden als ware zij bij haar tante van Haren in de leer geweest.

Doch daarnaast was zij voor de Mirabeau de teedere vriendin, zijn genoote in de liefde en gracievolle gastvrouw voor de enkele vrienden, die hij ontving. Op zijn wensch vertoonde zij zich een paar maal aan zijn zijde op de Boulevards en verduwde een pijnlijk gevoel van géne, wanneer zij er menschen ontmoette met wie zij dien winter samen was geweest in de salons der vicomtesse de Priaville.

Sluiten