Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij las verwondering in hun blik en spot, als meenden zij te begrijpen, hoe de kuischheid en zedigheid van Madame de Néhra slechts vertoon waren geweest. Doch die spot beroerde haar niet wezenlijk; tezeer| wist zij, goed gehandeld te hebben.

De Mirabeau voelde zich in deze dagen, als was een weldoende, tooverend-teedere hand over zijn leven gestreken en had er balsem gebracht voor elke pijnlijke plek, voor elke nog schrijnende wond.

Het scheen hem als zou hij nimmer van een vrouw iets anders verlangen als de zachte, teedere toewijding, die Henriëtte hem schonk; hij sprak ejke opkomende gedachte tegen haar uit, vroeg haar raad in alles, dankte haar met woorden en gebaren voor wat zij hem schonk, voor haar bijzijn alleen reeds.

De oude werklust was weder in hem opgestaan ; hij bestudeerde de staatkunde van andere rijken en vorsten om er de in Frankrijk gevolgde aan te toetsen, verdiepte zich in den reddeloozen finantiëelen toestand van het land, die hem gemakkelijker op te lossen scheen dan

Sluiten