Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerustheid. De Mirabeau had haar verklaard, hoe dat opnieuw uitgeven zijner Mémoires hem in moeielijkheden kon brengen; de eerste uitgaaf toch, in Frankrijk verschenen, was op last van den Groot-Zegelbewaarder als kwetsend voor de zeden verbrand. De Mirabeau had geprotesteerd tegen die gewelddaad en dat protest, in scherpe bewoordingen gesteld, aan zijne Mémoires toegevoegd.

„Kan er ... gevangenschap dreigen ?" vroeg zij Zacht.

Hij antwoordde dof: „Ja. Ik weet nooit, wat mijn vijanden over mij zullen brengen."

„Was het bepaald noodzakelijk, die Mémoires te doen herdrukken ?"

„Natuurlijk!" Er klonk lichte kregeligheid door in zijn toon. „Die zijn van belang. Men moet lezen, hoe ik behandeld werd door de comtesse en haar advocaat en door de rechters."

Henriëtte Amélie zweeg.

Het kostte haar eenige moeite, het groote belang te begrijpen dier mémoires, die slechts particuliere dingen uit de Mirabeau's echtelijk even raakten en waarin scherpe beschuldigin-

Sluiten