Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen werden uitgesproken tegen de rechtspraak.

Doch zij vroeg geen nadere verklaring. Het was een zwak van haar vriend — dat hij met vele publicisten gemeen had — de waarde van enkele zijner geschriften te overschatten.

En ook zijn zwakheden had zij te dulden, deze en andere, die zij allengs zou leeren kennen.

Zooals hij van haar te verdragen had een zekere schuwheid voor zijn lief koozingen, een terugschrikken voor al wat in hevigheid zich wilde uitleven in zijn liefde voor haar.

In het oogenblik toen zij onder diepe bewogenheid het besluit nam, zich aan hem te geven in teederheid en toewijding, had haar jonkvrouwelijke onwetendheid niet voorzien, hoe het gebrek aan passie in hare overgave den man hinderen moest en teleurstellen; nu reeds, na hun samenleven van enkele weken, besefte zij, hoe haar vriend hier iets in haar miste en meer en meer missen zou. Haar liefde voor hem leefde bij innig-warme genegenheid, maar de schoonvlammende begeerte eener groote passie ontbrak.

Sluiten