Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, begreep zij, hoe de comtesse nooit een toegewijde echtgenoote voor de Mirabeau was geweest, noch een goede moeder voor hun kind, een paar jaar tevoren gestorven. Zou die vrouw dan nu nog iets voor hem kunnen worden, alleen omdat de wet dwong? Het scheen onmogelijk. En toch ... wanneer de cassatie verleend was, had zij, Henriëtte Amélie, heen te gaan, zonder ook maar een oogenblik te aarzelen.

Twee dagen later waren de paarden verkocht, de koetsier ontslagen en de leveranciers van het paardenvoeder betaald.

Het geld, dat overbleef, kon dienen voor het verblijf in Engeland en de reis, die veel onkosten mede zou brengen.

Zonder gewag maakte Henriëtte met Legrain de noodige beschikkingen,' om, waar het noodig zou blijken, terstond op reis te kunnen gaan.

De Elsasser geldschieter zou de meubelen doen terughalen, zoodra hij bericht ontving, dat zij ter zijner beschikking waren; het hotel

Sluiten