Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was ... en daarna meende ik ..." begon hij stamelend, eindigde toen snel: „mijn betrekking bij den duc de Lorme laat mij weinig tijd voor bezoeken."

„Dat begrijp ik," stemde Henriëtte gul toe. En noodend: „wilt u plaats nemen en u met mijn gezelschap vergenoegen tot de comte thuis komt? Hij was niet van plan lang uit te blijven."

Zij schelde en verzocht Thérèse wijn te brengen en wat gebak.

Toen het meisje de kamer uit was, vroeg zij Préveux of zijn betrekking hem beviel en of hij nog dichtte den laatsten tijd.

Préveux antwoordde kort en ietwat moeielijk, als was hij nog niet over zijn eerste bevangenheid heen.

Kort na de Mirabeau's vertrek naar Holland had hij Henriëtte Amélie willen bezoeken in het klooster en van de dienstdoende zuster vernomen, dat Madame de Néhra op reis was naar Holland, doch over enkele weken-weder terug zou zijn.

Terstond had hij begrepen, dat zij samen

Sluiten