Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst-daden in hen beiden een voorgevoel schemerde.

Na korte poos kwam de Mirabeau binnen.

Toen hij Henriëtte Amélie naast Préveux zag, viel hem pijnlijk hun beider frissche jeugd op, maar terstond die lichte bezeerdheid bedwingend, begroette hij den jongen dichter vriendelijk, verweet hem schertsend zijn lange wegblijven, vertelde vroolijk hoe hij tevergeefs naar de Sorbonne was gegaan, daar de bibliotheek om de vacantie gesloten was.

Henriëtte verweet zich lachend, er niet aan gedacht te hebben.

En terwijl de middag voortschreed onder levendig gesprek tusschen de beide mannen, waar zijzelve nu en dan een paar woorden tusschenvoegde, voelde zij zich gelukkig, omdat zij niet langer tusschen hen stond als een hinderpaal voor hunne vriendschap.

Préveux vroeg aan de Mirabeau of hij ook gehoord had, hoe men brood ging bakken van aardappelmeel.

„Ja, daar denkt men het hongerende volk gedwee mede te houden. De uitvinder wordt

Sluiten