Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet je niets. Die nonnen zijn uitzonderingen.'' „Natuurlijk," gaf zij toe. ,,'t was niet dan een scherts dat ik er over sprak. En ik zal binnenshuis blijven tot je terugkomst. Gelukkig heb ik lectuur."

Tevreden gesteld door haar belofte, was de Mirabeau vertrokken. Dat was nu meer dan een week geleden en het scheen Henriëtte een wonderlijke lotsbeschikking, dat zij reeds zoovele dagen in Londen vertoefde, zonder iets meer van de stad gezien te hebben als wat bij het binnenrijden aan hare oogen was voorbijgegleden.

De menschen, bij wie de Mirabeau appartementen had gehuurd, en die Henriëtte goed verzorgden, hadden aangeboden, Madame, zoolang haar echtgenoot op reis was, iets van de stad te laten zien, doch zij had voor het aanbod bedankt: van de belofte aan haar vriend wilde zij niet afwijken.

Hij had geschreven over de ontvangst bij Sir Gilbert, die schitterend en hartelijk tegelijk was geweest; met zijn gewone neiging naar het oratorische roemde hij den Engelschman als

Sluiten