Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volmaakt gentleman en warm vriend en Engeland als het land der vrijheid, dat hem zeker «en toekomst zou openen.

Henriëtte Amélie had opgewekt geantwoord: zij verlangde naar zijn terugkomst, maar werd goed verzorgd, dus om harentwil behoefde haar vriend geen haast te maken.

Zoo vergingen haar dagen in paisibele rust. Bij oogenblikken overkwam haar een gevoel, als was de tijd teruggekeerd, toen zij in dé stille kloostervertrekken leefde: het gebeuren der laatste maanden scheen een droom. En in -zulke oogenblikken wist zij niet, wat haar liever was: de oude werkelijkheid met haar stille •droomen en uitzien naar de toekomst of de nieuwe, waarin zij haar taak kende in zijn opzet, doch waarin zij de dreiging voelde van veel dat haar nog verborgen was. Waar dat verborgene te voorschijn kwam zou zij het moeten aanvaarden of bestrijden, al naardat het geluk van haar vriend aanvaarden of bestrijden vorderde. Toch... geen oogenblik verloor zij de zoete voldaanheid over haar besluit en de rustbrengende erkenning dat het goed was geweest.

Jet-Lie II. 9

Sluiten