Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij beloofde gul en in teedere woorden en Henriëtte voelde het als vreugde, dat hij haar zijn wantrouwen tenminste niet had verzwegen.

Zij üet het pijnlijke onderwerp vallen, informeerde naar de Mirabeau's reis en naar de ontvangst bij zijn Engelsche vrienden.

Hij begon opgewekt te vertellen.

„De ontvangst was zóó warm als ik niet had durven hopen. En voor den nazomer noodigt Sir Gilbert ons beiden op zijn kasteel in Schotland."

Henriëtte bloosde in lichte verlegenheid. „Mij ook? Is mijn naam tusschen u beiden genoemd?"

„Natuurlijk!" ijverde de Mirabeau. „Iedereen wil mijn reisgenoote leeren kennen. En om ons geheel vrij te laten, wil Sr Gilbert ons een deel afstaan van de boschwachterswoning in zijn park. Wij zijn dan vrij maar blijven zijn gasten. Denk eens aan, liefste, wat een besparing dat geven zal op de kosten van ons verblijf bier."

„Ja, die besparing is wel noodig," gaf Henriëtte toe. „Maar wanneer wij gast zijn op het kasteel zullen wij nieuwe kleeren noodig

Sluiten