Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben." En lachend, met een blik op de Mirabeau's nonchalant toilet: „Aan het uiterlijk van mijn vriend zal ik tenminste heel wat te verzorgen hebben. En Legrain moet meer zorg toonen bij het poederen van de pruik van zijn meester en..."

„Alles onnoodig 1" kwam de Mirabeau, „Niemand let er op, hoe ik gekleed ben. Je zult zien, met welke onderscheiding je vriend in die familie behandeld wordt. Engeland is een gezegend land. Hier weet men tenminste wat vrijheid is. Hier geen lettres de cachet, geen censuur op het geschreven woord en voor het volk geen honger. Maar Frankrijk zal nog verder gaan; ons land zal aan de spits komen van alle volkeren!"

Henriëtte liet zich meevoeren op zijn geestdrift en lachte naderhand hartelijk om de koddige beschrijving, die hij .gaf van het stijve ongracieuse uiterlijk der Engelsche dames.

„Alles is bij haar werkelijk in de puntjes verzorgd, maar de gratie ontbreekt. Geen Engelsche zal hare oude kanten, om ze wit te krijgen, poederen, noch één dag verzuimen haar haren te borstelen, zooals onze Parijsche schoonen

Sluiten