Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigmaal doen. Neen, Jet-Lie houdt daar ook niet van, dat weet ik. Ik popel van verlangen om met jou te verschijnen, liefste; jouw uiterlijk is gracieus en welverzorgd tegelijk en je huidtint is fijner en frisscher dan van de Engelsche vrouwen. Je zult opgang maken in den kring van Sir Gilbert..."

„Je vergeet wie ik ben... „Dat doet er niet toe. Men zal je bewonderen en de Mirabeau je bezit benijden."

„Wanneer vertrekken wij naar Schotland?" „De eerste weken nog niet. Ik heb hier in Londen relaties aan te knoopen met verschillende menschen, die mij van nut kunnen zijn. Bij Sir Gilbert maakte ik kennis met Lord Shelburne, den gewezen premier. Hij was terstond met mij ingenomen en beloofde mij voor te stellen aan William Pitt, den jongen talentvollen minister. Ook ontmoette ik Edmund Burke. Dat is een buitengewoon geestig schrijver van brochures en romans en met iets van revolutionnair besef in zich. Hij is op 't oogenblik Pitt's tegenstander, dat maakt 't voor mij pikant hem te kennen. O, ik zal hier rijk worden in nieuwe

Sluiten