Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ideeën! En ook dien nieuwen rijkdom dank ik aan Jet-Lie!" „Aan mij ?"

„Ja, want zonder jou, zou ik nooit naar Engeland gegaan zijn. Wanneer jij je van mij had afgekeerd, lag ik nu in de modder."

Henriëtte's gelaat vertrok in pijn.

„Waarom spreek je- daar telkens over ? Moet dat altijd weer herhaald worden ?" vroeg zij met iets als verwijt.

„Ik spreek er over omdat ik het zóó voel," ijverde de Mirabeau, „en omdat het mij eenmaal behoefte is, woorden te geven aan mijn gevoelens. Ik kan niets in mij opsluiten. Dat heb ik nooit gekund; ook niet waar mij door het uitspreken van mijn gevoelens, dikwijls zware straf bedreigde. En ik vrees dat ik die behoefte, mij te uiten, zelfs om Jet-Lie genoegen te doen, niet zou kunnen onderdrukken."

Henriëtte glimlachte.

„Dan zal Jet-Lie aan die herhaalde lofspraken moeten wennen," schertste zij.

Sluiten