Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die heel den avond de gemakkelijkheid had bewonderd, waarmede haar vriend elk onderwerp besprak, ook al had hij er nimmer bijzondere studie van gemaakt, sprak dan, alleen met hem, uit, wat zij in den loop van den avond had opgemerkt.

De Mirabeau was vol plannen voor werken, die hij wilde schrijven en in Engeland doen drukken om ze later in Frankrijk te verspreiden; op die wijze Werd een stroom van brochures die in Frankrijk nimmer gedrukt zouden worden, er toch binnengesmokkeld; en elk plan legde hij Henriëtte voor, vroeg haar raad of tenminste haar instemming.

De reis naar Schotland in de eerste dagen van September, bracht verademing voor Henriëtte. Met vreugdige bewondering schouwde zij naar het eigenaardige Engelsche landschap, de donkere steden] en de vriendelijkvredige, groene dorpen aan de kronkelende rivieren.

Ook over de Mirabeau's nerveuze opgewondenheid streek door de reis iets als rust; hij vond weer innige woorden voor Henriëtte en

Sluiten