Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen weer de jonge man, die van niets droomt dan van liefde.

Op het landgoed van Sir Gilbert wachtte hen een hartelijke ontvangst van den gastheer, correcte Engelsche edelman met een onwillekeurige nederbuigendheid zelfs in zijn vriendelijkst bedoelde woorden.

Doch Henriëtte Amélie bespeurde intuïtiefin zijn begroeting van haar iets als verwondering, « als had hij een andere persoonlijkheid verwacht.

Ook Lady Elliott, stijf-deftige dame met hovelijke manieren, ontving de gasten ter begroeting in haar salon; zij gedroeg zich veel meer uit de hoogte dan haar echtgenoot, wat in Henriëtte een onwillekeurig gevoel van fiere afwijzing opriep.

De gastheer geleidde hen naar de boschwachters woning, op kleinen afstand van het kasteel in het park gelegen en wees hun daar twee vertrekken, waarvan de eenvoudige inrichting vervriendelijkt werd door keur van rozen in een grooten schotel op tafel.

„Ik hoop Monseigneur en Madame, dat u zich hier zult kunnen tehuis gevoelen," sprak Sir

Sluiten