Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elliott in zijn ietwat moeielijk Fransch. „De meubileering is slechts zeer eenvoudig; ik vrees dat Madame veel missen zal."

Hij keek Henriëtte vragend aan.

„Toch niet Sir Gilbert," weerde zij vriendelijk zijn verontschuldiging af. „De rust hier zal vooral den comte de Mirabeau goed doen."

Sir Gilbert voelde zich ietwat verlegen. Hij» zelf had de Mirabeau, voor wien bij sympathie koesterde, als logé willen noodigen op zijn kasteel, doch Lady Elliott had er heftig tegen geprotesteerd. De Mirabeau's bewegelijkheid, zijn drukke redeneeren, de nonchalance in zijn uiterlijk hadden in Bath haar ergernis gewekt en in geen geval wenschte zij zijn mattresse in haar woning te logeeren.

Zij had toen het voorstel gedaan, aan de gasten twee vertrekken van de boschwachterswoning af te staan, en Sir Gilbert had met verheuging gezien, hoe de Mirabeau dit voorstel als een onderscheiding beschouwde.

Nu echter, tegenover Madame de Néhra, die zoo gansch anders was dan de Engelschman zich de Mirabeau's maïtresse had voorge-

Sluiten