Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Uw wensch is tevoren ingewilligd," stemde de ander gereedelijk toe.

Henriëtte sprak voort: „De inwilliging zal u niet moeielijk vallen, vertrouw ik. De comte de Mirabeau is vereerd met uw vriendschap. En niet alleen vereerd, hij is er hoogst gevoelig voor. Ik weet niet of u hem genoeg kent om te weten, dat hij een gevoelig hart heeft?"

Sir Gilbert bedwong een glimlach, bij de gedachte aan het oordeel van zijn vrouw over Mirabeau.

„Ik had een vriendelijke herinnering aan hem bewaard uit onze jeugdjaren," antwoordde hij ietwat ontwijkend.

„Het zou hem kwetsen, wanneer hij dingen ondervond of meende te ondervinden, waardoor iets afbrak van die vriendschap."

„Madame ! heb ik iets ...?"

Henriëtte schudde het hoofd.

„Volstrekt niet, Sir Gilbert. U ontvangt ons hier op uw landgoed met groote gulheid. Maar er is één ding, waar ik u op wijzen wilde. Mijn vriend vat het als een buitengewone onderscheiding op, dat u en Lady Elliott ons dit

Sluiten