Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huisje hebt afgestaan. En dit kan het ook zijn. Wij zullen hier waarlijk rust en vrijheid vinden, twee dingen, waaraan de comte de Mirabeau dringend behoefte heeft. En die ook ik weet te waardeeren. Maar — mochten er andere redenen bestaan, waarom u ons hier logeert en niet in de vertrekken van uw kasteel, dan zou ik u willen verzoeken, aan dë Mirabeau nooit iets van die andere redenen te openbaren."

Zij blikte Sir Gilbert aan en las in zijn oogen, dat zij goed geraden had.

„Madame," begon hij ietwat verlegen, „wanneer wij u gekend hadden ..." .

Geen verontschuldigingen Sir Gilbert. Die zijn niet noodig. U heeft gelijk; onze verhouding is incorrect en ik ben een vrouw zonder naam. De Mirabeau meent, dat dit alles vergeten wordt omdat u hem zoo groote vriendschap toedraagt. Laat hem in die meening; hij heeft al zooveel verguizing ondervonden... Belooft u mij dat?"

„Van harte Madame."

„Ik dank u."

Zij stak hem de hand toe, hij kuste ze met

Sluiten