Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Londen omroesde hen weder het ruchtige leven van veel' menschen ontmoeten en lange besprekingen voeren en nachtelijke werkuren voor de Mirabeau, waarin Henriëtte Amélie zijn -gezelschap was.

Nimmer sprak zij over vermoeidheid zoo lang de Mirabeau werkte, want zij wist hoe haar bijzijn kalmeerend en opwekkend tegelijk op hem inwerkte en zoo zat zij uren lang zwijgend tegenover hem, bezig met een naai- of borduurwerk of lezend wat hij haar had aanbevolen.

De winter bracht nijpende moeielijkheden door de beperktheid hunner geldmiddelën, terwijl voor hen als vreemdelingen het leven in Londen dubbel kostbaar was.

De Mirabeau bekommerde zich weinig om geldzaken: al wat hij ontving aan honorarium voor twee zijner werken, in Londen gedrukt en in 't geheim naar Frankrijk gebracht, gaf hij Henriëtte in handen en zij had alle uitgaven te verzorgen.

Soms ook kon hij den lust niet bedwingen iets te koopen, dat hij mooi vond: een ets,

Sluiten