Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

In het vroege voorjaar begon de Mirabeau | terug te verlangen naar Frankrijk.

Een avond in het begin van Maart roerde hij het onderwerp aan tegen Henriëtte Amélie. Zijgaten tegenover elkander in de eenvoudige huurkamer, die zij de laatste paar maanden bewoonden, en hadden het plan besproken, dat de Mirabeau sinds eenigen tijd koesterde, om in de journalistiek te gaan.

Hij had er over gecorrespondeerd met vrienden in Frankrijk, die het hem afrieden, omdat zijn talenten hem tot veel grooter dingen in staat stelden en Henriëtte was het met de vrienden eens.

Ook vreesde zij, dat het voortdurend verkeer met de kolonie der Fransche journalisten, die in Londen verblijf bielden, haar vriend naar

Sluiten