Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Fransche Volk, door rechtvaardige wetten geregeerd, zal tienmaal zooveel waard zijn als het Engelsche. Met de ervaring, hier opgedaan, zal ik mijn voordeel doen in Frankrijk; daar zal ik kunnen leven van mijn pen en mij in de toekomst een plaats veroveren in het landsbestuur waarop ik recht heb."

Henriëtte Amelie knikte en hare oogen blonken op in vreugde.

„En in Parijs zal ik ons een beter tehuis kunnen scheppen dan hier," verzekerde zij en herzag in een flits hun samenleven in de Chausseé d'Antin met den stillen vrede van voldoening en zoet geluk.

„Maar..." aarzelde de Mirabeau, „er kan mij gevaar dreigen als ik terugkom. De Nemours heeft geschreven over een vijandige stemming tegen mij en ook Préveux zinspeelde daar op in zijn laatste schrijven. Mijn boekje over „De Schelde" schijnt den koning toornig gestemd te hebben. Vergeet niet, dat er nog een lettre de cachet tegen mij loopende is. Wanneer mijn vijanden daarvan gebruik willen maken..."

Sluiten