Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat moeten wij verhoeden!" viel Henriëtte levendig in. „De koning moet overreed worden, die lettre de cachet in te trekken."

De Mirabeau haalde de schouders op.

„De koning is mij niet welgezind."

„Laat mij eerst alleen naar Parijs gaan," stelde Henriëtte voor.

„Jij ? alleen ?"

„Waarom niet ? Ik kan tevoren aan Monsieur Dupont de Nemours schrijven en bij hem aan huis verblijven. Hij zal mij op de hoogte brengen en ik kan je nauwkeurig berichten of er gevaar dreigt."

De Mirabeau nam haar hand, die op tafel lag en drukte ze teeder tusschen zijn beide handen.

„Mijn liefste, mijn moedige liefste," prees hij innig.

„Maar wanneer ik niet kan komen, wanneer ik hier blijven moet als banneling ... ?"

„Dan keer ik terstond bij je terug. Maar je zult geen banneling zijn. Frankrijk heeft de Mirabeau noodig."

„Ja om hem op te kunnen sluiten."

Sluiten