Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoefde hij niet te rekenen: niemand vertrouwde hem meer; men beschouwde hem als een man van wien alles verwacht kon worden.

En ook de naam van Madame de Néhra was genoemd, als van de vrouw die de Mirabeau stijfde in zijn plannen tegen de regeering; zij had mede aandeel in zijne geschriften én werd daarom als staatsgevaarlijk beschouwd.

En Dupont smeekte haar, zich toch los te maken van de Mirabeau en aan eigen veiligheid te denken.

Henriëtte schudde het hoofd en hare oogen straalden in diep geluk.

Dit was wat zij verlangd had : één te zijn met haar vriend en alles met hem te deelen.

„Ik heb geen eigen veiligheid Monsieur," antwoordde zij; „mijn lot is vast verbonden aan dat van de Mirabeau."

„Dus u wilt... ?"

„Trachten den weg hier voor hem vrij te maken. Gelukt dit niet, dan keer ik naar Londen terug. Maar ik vertrouw, dat dat niet noodig zal zijn. Ik moet de Mirabeau's zaak bepleiten bij Minister de Breteuil."

Sluiten